Zakres usług

§ PRAWO KARNE


reprezentowanie ( obrona ) klientów w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w sprawach karnych, wykroczeń i karno-skarbowych

CZYTAJ WIĘCEJ

§ PRAWO CYWILNE


prawo spadkowe ( np. dział spadku ), prawo zobowiązań (umowy, sprawy o zapłatę), podział majątku i inne.

CZYTAJ WIĘCEJ

§ PRAWO RODZINNE


rozwód , a za tym podział majątku, alimenty, władza rodzicielska i inne

CZYTAJ WIĘCEJ

§ PRAWO GOSPODARCZE


obsługa prawna małych i dużych firm, spółek handlowych, instytucji oraz przedsiębiorstw

CZYTAJ WIĘCEJ

§ PRAWO PODATKOWE


reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi, doradztwo podatkowe

CZYTAJ WIĘCEJ

§ PRAWO ADMINISTRACYJNE


reprezentacja stron przed organami i sądami administracyjnymi (odwołania od decyzji, skargi )

CZYTAJ WIĘCEJ

§ PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ


sprawy pracownicze m.in. o odszkodowanie, ustalenie stosunku pracy, odwołania od decyzji organów ZUS i KRUS

CZYTAJ WIĘCEJ

§ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE


reprezentacja upadłego oraz wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym i inne.

CZYTAJ WIĘCEJ