Anna Flak-Pabjan Adwokat

PRAWO GOSPODARCZE

Oferta dla firm – Kompleksowa obsługa prawna
W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców przede wszystkim w postaci:

 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • porady i opinie prawne,
 • zakładanie spółek,
 • obsługa spółek
 • prowadzenie postępowań sądowych.
 • mediacje w sporach,
 • rokowania polubowne,
 • negocjacje handlowe
 • czynności w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Umowa o stałą obsługę prawną daje Klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. W takim przypadku Kancelaria po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby z usług Kancelarii składane jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.

Prawo handlowe, postępowanie egzekucyjne

Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oferowane usługi obejmują m.in.:
reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji w sprawach dotyczących dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym (zarówno wierzyciela i dłużnika).

Ponadto oferuję:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych – formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu, umów pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami,
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • pomoc w przygotowywaniu oraz prowadzeniu walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu,
 • przygotowywanie projektów uchwał
 • doradzanie oraz reprezentowanie Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek,
 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące konstruowanie i
 • opiniowanie treści umów, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie, przekształcania, łączenia i przejęć podmiotów gospodarczych,
 • czynność prawne zmierzające do zapewnienia ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstw oraz dochodzenie roszczeń z tytułu jej naruszenia.