Anna Flak-Pabjan Adwokat
Anna Flak-Pabjan

Anna Flak-Pabjan

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE Kancelaria reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowań z zakresu szeroko rozumianej administracji. Zapewniam doradztwo prawne oraz reprezentowanie stron zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w...
Czytaj więcej... "PRAWO ADMINISTRACYJNE"

PRAWO KARNE

Obecność obrońcy obok oskarżonego jest niezbędna już na najwcześniejszych etapach postępowania przygotowawczego, a nawet od momentu zatrzymania, gdyż może on odpowiednio zareagować na następujące po sobie zdarzenia procesowe. Skutecznie reprezentuję Klientów począwszy od postępowania przygotowawczego,...
Czytaj więcej... "PRAWO KARNE"

PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad oraz reprezentowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, wydawania pisemnych i ustnych opinii, sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania sądowego, sporządzanie projektów wszelkich umów, a w szczególności...
Czytaj więcej... "PRAWO CYWILNE"

PRAWO RODZINNE

Sprawy rodzinne dotykają najbardziej intymnych sfer naszego życia. W kontaktach z moimi Klientami mam to zawsze na względzie i respektuję Państwa prywatność. Oferuję pomoc w następujących sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego: sprawy...
Czytaj więcej... "PRAWO RODZINNE"